Yritys

Yritys Yritys

Yritys

Summanen - Metallituotteiden ja erikoiskalustamisen ässä


Summanen Oy on vuonna 1957 perustettu, monipuolinen metallituotteiden sopimus- ja projektivalmistuksen virtuoosi. Putki- ja ohutlevyvalmistuksen lisäksi liiketoimintaamme kuuluu julkisten tilojen erikoiskalustaminen omilla tuotemerkeillämme: Monena ja Alastek. Meillä mestareita varten on mestaritekijät. Saat meiltä optimaalisen näkemyksen ja lopputuloksen, yhdellä oven avauksella. Meillä on moniammatillinen ymmärrys tuote- ja toimintakokonaisuuksista ja haluamme olla ässä asiakkaidemme taskussa.

 • Perustettu vuonna 1957
 • Vakavarainen perheyritys kolmannessa polvessa
 • Liikevaihto 4,0 M€
 • Henkilöstömäärä 27
 • 3300 neliön tuotantotilat Lahdessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella
 • Markkina-alue Suomi, välillisesti vienti

 

Summasen tarinaa

Kun kukkasipulit paleltuivat talvipakkasessa.

Vuosi 1957 ja vaarini, Valtteri alkoi puutarhatöiden sijaan tekemään pieniä metallityöitä kyläläisten tarpeisiin ja perheen elättämiseksi. Pihaportteja, -keinuja, mitä milloinkin tarvittiin. Valtterilla oli pitkä kokemus kalustamisesta, työskenneltyään lahtelaisessa kalustetehtaassa. Pitkä kokemus kertyi myös isälleni Karille, kun hän aloitti metallityöt jo pikkupoikana. Kari laajensi toimintaa telkkatuolin valmistuksesta, uusille aluevaltauksille ja liiketoiminta sai uudet mittasuhteet. Kalustamiseen on jälleen palattu. Alastek ja Monena liiketoimintakauppojen myötä vahvempana kuin aiemmin. Kolmannessa polvessa, kolmella kivijalalla, Alastek – Monena – Summanen.  Tätä työtä tehdään suurella sydämellä, rakkaudesta lajiin, mestaritekijöiden kanssa.

Tanja Lundén, kolmannessa polvessa

 

Summasen arvot

Arvomme ovat yrityksemme ja kaiken tekemisemme lähtökohta.

 • Ammattiylpeä henkilöstö
  Moniammatillinen ässätiimi, joka on ylpeä siitä mitä tekee. Jokainen tiimimme jäsen on tietäjä ja taitaja omalla osaamisalallaan.
 • Korkea yritysmielikuva
 • Henkilöstön ja asiakkaiden arvostus
  Asiakas on kaiken keskiössä. Yhteistyö ja palvelu on avointa ja luottamuksellista.
  Ässäketjumme jokainen silmukka on yhtä vahva ja tärkeä.
 • Aikaansa seuraava ja kehittyvä työympäristö
 • Helppo ympäristö uusille ideoille ja mahdollisuuksille
  Työyhteisömme on rento ja hyväntuulinen ja ilmapiiri on avoin sekä kannustava. Tuemme toisiamme ja meillä on mahdollisuudet kehittää ja kehittyä.
 • Nopea reagointikyky
 • Tekemisen yksinkertaisuus
  Teemme sen, mitä lupaamme ja keskitymme omaan tekemiseen.

 

Vastuullisuus

Summanen Oy on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on jokapäiväistä työtä organisaatiomme kaikissa työtehtävissä ja osa arvoja sekä toimintastrategiaa. Se on myös vaikuttamista ympärillä olevaan yhteisöön, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Vastuullisuus on vastuunkantoa koko tuotteen elinkaaresta, tuotteen suunnittelusta tuotantoon, palvelutoiminnasta kierrätykseen.

Sosiaalinen vastuullisuus - Eettisyys

Summanen Oy noudattaa kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä. Edellytämme alihankkijoiltamme samojen periaatteiden noudattamista.
Summanen Oy käy sidosryhmävuoropuhelua ja valvoo, että sosiaalisen vastuullisuuden edellytykset täyttyvät sekä puuttuu tarvittaessa välittömästi asiaan, mikäli havaitsee tässä puutteita.

Ympäristövastuullisuus – Kestävä kehitys

Toimimme ympäristösäädösten mukaisesti ja pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksiamme. Ympäristöasioissa kiinnitämme huomioita materiaaleihin, energiaan, päästöihin, jätteeseen ja kierrätykseen.
Tuotteemme ovat suunniteltu pitkällä elinkaarimallilla, kestäviksi ja ajattomiksi. Kestävät tuoteratkaisut, niiden kunnossapito ja kunnostus sekä kierrätys pienentävät ympäristövaikutuksiamme.
Käytössämme on sekä kalusteiden että pakkausmateriaalienkierrätyspalvelu. Toimituksissa käytämme mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja ja ne ovat pääsääntöisesti kierrätettäviä materiaaleja. Noudatamme tuottajavastuuta ja olemme järjestäneet sen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Toimitukset pyrimme tekemän keskitetysti ja kuljetuskapasiteetti optioiden.
Puumateriaalien hankinnassa edellytämme alihankkijoitamme vain sertifioidun materiaalin käyttöä, joka on peräisin laillisista lähteistä sekä tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaan. Materiaalitehokkuutta parannetaan päivittäisellä laadunvarmistuksella.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuu kattaa toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja virallisten vaatimusten noudattamisen. Jotta yrityksemme on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla. Pidämme huolta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Yrityksemme kuuluu Asiakastieto Oy:n Rating Alfa:n korkeimpaan luottoluokitukseen ja on myös Luotettava Kumppani.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Tanja Lundén

Toimitusjohtaja

Tanja Lundén

Ota yhteyttä:
+358 40 588 4114
tanja.lunden@summanen.fi